VÄLKOMMEN OM OSS KATTERNA KATTUNGAR HÄLSA GÄSTBOK RASHISTORIA LÄNKAR

RASHISTORIA!


MAINE COON

 
 

         

Ursprung
Det finns en hel del myter omkring Maine coon kattens ursprung. Även om några kanske är mer fantasifulla än realistiska, så har många människor fängslats av denna katt och varifrån den härstammar. Idag säger man att Maine coonen är Amerikas ”orginalkatt” och fanns naturligt i omgivningarna runt om i New England och Maine, där nybyggarna från Skottland samt delar av England och Irland började bosätta sig under 1800-talet.

En av myterna, som kanske också är den mest omtalade men biologiskt omöjlig, är den om att Maine coonen kommer från parningar mellan halvvilda, amerikanska inhemska katter och tvättbjörn. Denna myt, stärkt av den yviga svansen och den vanligaste färgen, tvättbjörnliknande bruntabby, ledde till antagandet av namnet ”Maine Coon”. En annan teori är att Maine coonen uppstod mellan parning av tamkatter och vilda bobcats.

Den myten eller folksagan om Marie Antoinette, drottningen av Frankrike som blev avrättad 1793, är också vida omtalad. Historien säger att före sin död försökte Marie Antoinette att fly sitt Frankrike och revolutionen med hjälp av kaptenen Samuel Clough. Hon lastade Cloughs skepp med sina dyrbaraste ägodelar inklusive sex av hennes favorit katter som var långhåriga. Även om Marie inte tog sig till USA, berättas det att hennes skepp med bland annat hennes katter gjorde det och hamnade i Wiscasset i Maine där de parades med korthåriga inhemska katter och utvecklades till den moderna rasen Maine coon.

Ytterligare en myt handlar om kapten Charles Coon, en engelsk sjöman som höll långhåriga katter ombord på hans fartyg. Närhelst Coons skepp skulle kasta ankare i New Englands hamnar skulle katterna ha lämnat fartyget alltefter som och parat sig med den lokala halvvilda katten utefter kustbandet. När sedan långhåriga kattungar började förekomma i kullar hos lokalbefolkningens gårdskatter hänvisades de till att härstamma från en av "Coons katter".

Den allmänt vedertagna teorin bland uppfödare idag är att Maine coon är en ättling från ihop parningar med Nordamerikanska lokala, redan existerande korthåriga huskatter och långhåriga raser som förts in i landet av engelska sjömän som seglat med katter från fjärran öster, möjligen kapten Clough, kapten Charles Coon eller varför inte 1100-talets vikingar.


Bakgrund
I den mycket tidigt utgivna litteraturen där Maine coonen omnämnts kallades den för ”The Maine Cat”. Det första som finns bevarat skrevs redan år 1861 och det var om en svart och vit katt som hette ”Captain Jenks of the Horse Marines”.

“Our Cats”, av Harrison Weir, utgavs år 1889. Här finns utförliga beskrivningar och även teckningar av författaren själv, på katter med olika ursprung och olika hårlag, där ibland ”The Maine Cat”.  Denna bok finns även i reviderad upplaga från år 1892. Weir var den som tog initiativet till att arrangera den första kattutställningen i England, Crystal Palace i London år 1871. Han var även den som skrev de första kattstandarderna.

Maine coon var populära konkurrenter på tidiga kattutställningar i Boston och New York. Den största och mest kända av tidiga utställningar hölls på Madison Square Garden och året var 1895. En ”Maine Cat”, en bruntabby hona som hette "Cosie", vann Bästa Katt.

                   

Cosie och hennes medalj, år 1895.

 

År 1908 så bildades CFA, Cat Fancier´s Association. Det är en organisation som finns och är verksam än idag och är den största organiserade kattklubben i världen. CFA höll dåtidens form av stamböcker, de enda som fanns vid denna tidpunkt. I en av dessa böcker finns bland annat ett exempel: ”CFA Registration # 5” som var en Maine Cat, en sköldpaddsfärgad hona som hette Molly Bond.


En bit in på 1900-talet började Maine coonens popularitet minska. Rasen fick ge vika för andra långhåriga kattraser som ansågs mer exotiska, såsom exempelvis Persern. Maine coonen sågs i allt mindre utsträckning på utställningar och i registerböcker. År 1911 vann en ”långhårig blå Maine Cat” första plats i sin klass och blev även ”best in show” med över 170 medtävlande katter. Det här var den sista noterade segern för Maine coonen och efter det hamnade den allt mer i bakgrunden och fick bara visas på utställningar i AOV-klassen (Any Other Variety).

Maine coonen levde undanskymt och anonymt fram till 1953, då en grupp hängivna Maineinnevånare bildade “The Maine Coon Cat Club“. Klubbens syfte var att bevara rasen och det hölls utställningar för enbart Maine coon katter. Utifrån denna klubb bildades MCBFA (The Main Coon Breeders and Fanciers Association), året var 1966. MCBFA´s huvudsakliga arbete inriktade sig på att försöka få en egen rasstandard accepterad för Maine coonen och på så sätt få allmänheten intresserad av rasen igen. Första utkastet på en rasstandard kom 1968. Arbetet med att utforma en rasstandard var gediget och omfattande och kom att ta flera år (se bilaga, utkast från 1971). 1976 tilldelades rasen certifikaträtt av CFA (Cat Fanciers Association). MCBFA hade lyckats få Maine coonen ”tillbaka” igen och rasen var här för att stanna.

 

KÄLLFÖRTECKNING:

CFA, “Cat Fanciers Association” hemsida: http://www.mainecoonbc.org/boothhouston_02.html

CFF, “Cat Fanciers Federation”, hemsida: http://www.cffinc.org/index2.php

Maine Coon Cats, av Carol Himsel Daly, 1995.

MCBFA, “Maine Coon Breeders and Fanciers Associations” hemsida: http://www.mcbfa.org/article1.html

Pawpeds databas: http://www.pawpeds.com/pawacademy/history/ourcats/prefaces/ , http://www.pawpeds.com/pawacademy/history/ourcats/

That Yankee Cat, av Marilis Hornidge, 2002, 3:e upplagan.

TICA, “The International Cat Association” hemsida: http://tica.org/index.php

WCF, “World Cat Federation”, hemsida: http://www.wcfnordic.se/